oblačno
PÁ 18.12.
0/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/4°

Doporučené cykloturistické trasy v Hluboké nad Vltavou

Na stránce

Cyklotrasy Hluboká

jsme Vám připravili dvě zajímavé cyklotrasy, které vedou okolím Hluboké nad Vltavou.

Cykloturistické trasy v okolí Hluboké

Vám nabídnou příjemný výlet na kole malebnou jihočeskou krajinou plnou rybníků, historických a přírodních pamětihodností. Obě cyklotrasy jsou vhodné pro trekkingová kola a jsou spíše středně náročné. K dispozici jsou vám i profily cyklotras.

CykloturistikaCykloturistikaCykloturistika

Trasa č. 1 - Z Hluboké kolem Nové Obory

Z Hluboké kolem Nové Obory | 41,0 km | středně náročná trasa | trekkingová kola
Cyklotrasa č.1
 • 0,0 km - Hluboká nad Vltavou
  – od r.1907 městem s řadou památek, jímž vévodí světoznámý zámek v duchu romantické tudorovské gotiky; původně gotickému hradu Froburg z 2. poloviny 13. stol., který prošel renesančními a barokními přestavbami, dali podobu v letech 1839-70 F. Beer, V. Neyenhof a F. D. Deworetzki.
 • 2,0 km - Zámostí
  – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí, místní část Hluboké od r. 1907; na tzv. „Pokutní louce“ je kamenný pomník připomínající poravu Záviše z Falkenštejna 24.8.1290.
 • 6,1 km - sv. Jan Nepomucký
 • 9,0 km - Poněšice
  – obec s částečně zachovalou lidovou architekturou; kovárna se zvoničkou; jihovýchodně od obce leží Poněšická obora o rozloze 1 581 ha, zvaná rovněž „Nová“, je určena k lovu jelenů.
 • 12,0 km - Líšnice
  – obec s několika statky blatského typu a jedním zvláště cenným špýchárkem.
 • 16,8 km - Radonice
  – obec se zbytky středověké tvrze na svém jihovýchodním okraji.
 • 18,8 km - Drahotěšice
  – jižně od obce se do 30. let našeho století nacházel 3 km dlouhý a asi 10 m mocný křemenný val; po jeho vytěžení zbylo koryto křemennými skalkami.
 • 21,9 km - Ševětín
  – obec s původně raně gotickým farním kostelem sv. Mikuláše s barokní dvoupatrovou věží. Cenná je také barokní jednopatrová fara a několik lidových staveb blatského typu.
 • 25,0 km - U Sv. Josefa
  – rozcestí v rozsáhlém Velechvínském polesí, východně kolem cesty ke Žďárskému rybníku jsou zaniklá sídla ze 13. stol.; množství cest a zářezů připomíná komunikace zřízené k likvidaci polomů po ničivé vichřici v r. 1908.
 • 27,0 km - Kolný
  – vesnička s kaplí sv. Floriána z 1. pol. 19. stol.
 • 29,0 km - Červený Újezdec
  – obec s novobarokní kaplí z r. 1896.
 • 32,7 km - Chata Na Kyselé vodě
 • 33,3 km - Obůrka
 • 35,5 km - U letiště
 • 36,5 km - Hosín
  – obec s novorománským kostele sv. Petra a Pavla z let 1898 – 1990, který byl postaven z glazovaných šamotových cihel; jako boční kaple zůstal zachován románský kostelík z 1. pol.12. stol., který sloužil už jako sakristie raně gotického kostela, ze kterého se zachovaly malby z 1. pol. 14. stol.
 • 39,2 km - Zámostí
  – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí.
 • 41,2 km - Hluboká nad Vltavou
CykloturistikaCykloturistikaCykloturistika

Trasa č. 2 - Kolem Hněvkovické přehrady

Kolem Hněvkovické přehrady | 43,0 km | těžká trasa | trekkingová kola
Cyklotrasa č.2
 • 0,0 km - Hluboká nad Vltavou
  – od r. 1907 městem s řadou památek, jímž vévodí světoznámí zámek v duchu romantické tudorovské gotiky.
 • 9,2 km - Chlumec
  – obec s novorománskou kaplí z r. 1922 a dvě významnější lidové selské usedlosti z 2. pol minulého stol.
 • 10,3 km - Odbočka na Purkarec
  – ves s vorařskou tradicí, kterou dokládá balvan z Vltavy s kotvou jako pomník na návsi; původně gotický kostel sv. Jiří z přelomu 13. a 14. stol. byl v 19. stol. romanticky přestavěn.
 • 17,0 km - Litoradice
 • 19,3 km - Hráz Hněvkovické nádrže
  – je 191 m dlouhá a 30,5 m vysoká; při maximální, naplnění zadržuje jezero o délce 18,6 km, ploše 312 ha a objemu 22,2 mil. m3 vody.
 • 20,7 km - Hněvkovice na pravém břehu Vltavy
  - obec s jednopatrovým barokním zámkem, který je přestavbami velmi znehodnocen a dnes účelově využit; v roce 1991 byla jižně od obce dokončena přehradní nádrž pro potřeby jaderné elektrárny Temelín; dnes slouží také k rekreačním účelům.
 • 28,5 km - Hroznějovice
 • 30,3 km - Kostelec
 • 34,0 km - Poněšice
  – obec s částečně zachovalou lidovou architekturou; kovárna se zvoničkou; jihovýchodně od obce leží Poněšická obora o rozloze 1 581 ha, zvaná též „Nová“; je určena k chovu jelenů.
 • 40,8 km - Zámostí
  – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí je místní částí Hluboké od r. 1907; na tzv. „Pokutní louce“ je kamenný pomník připomínající popravu Záviše z Falkenštejna 24. 8. 1290.
 • 42,8 km - Hluboká nad Vltavou