oblačno
PÁ 18.12.
0/3°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/4°

Tipy na výlet - zajímavá místa regionu Hluboká nad Vltavou

Připravili jsme pro Vás

tipy na výlet do okolí města Hluboká nad Vltavou

. Jedná se významné historické, kulturní a přírodní památky a pamětihodnosti, které můžete navštívit pěšky, na kolech, autem či veřejnou dopravou.

Výlety do okolí Hluboké nad Vltavou

Vám jistě zpříjemní Váš pobyt v Hluboké nad Vltavou. Návštěva zajímavých míst regionu Hluboká nad Vltavou Vám tak obohatí příjemně strávenou dovolenou v Hluboké nad Vltavou.

Zoologická zahrada Ohrada

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 1 km J | GPS: 49°2'33.355"N, 14°25'20.393"E
ZOO Ohrada, foto: Vydavatelství MCU s.r.o.
Zoologická zahrada Ohrada je ideální místo dovolené pro rodiny s dětmi. A to věděl již Adolf Schwarzenberg, který ji nechal z vlastní iniciativy postavit. K vidění je přes 200 druhů živočichů, většina z nich žije v Evropě a mírném pásmu Asie. Zoologická zahrada Ohrada nabízí návštěvníkům po celý rok příjemné a klidné prostředí pro výpravy za poznáváním zvířat.

Lovecký zámeček Ohrada

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 1 km J | GPS: 49°2'29.716"N, 14°25'18.07"E
Lovecký zámeček Ohrada, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o
Zámek Ohrada byl postaven v roce 1842 pro knížete Schwarzenberga jako lovecký zámek a měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. Současné Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na Ohradě vzniklo již v polovině 19. století a patří tak mezi naše nejstarší muzea. Obsahuje sbírky loveckých trofejí, vycpaných zvířat a zbraní.

České Budějovice

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 10 km JJV | GPS: 48°58'28.245"N, 14°28'24.655"E
České Budějovice, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Jihočeská metropole, město piva a město tužek. Těmito názvy bývají označovány České Budějovice, ležící v rovině na soutoku řek Vltavy a Malše. Za své založení r. 1265 vděčí českému králi Přemyslu Otakarovi II., díky panovnické přízni a poloze na obchodních cestách po řadu století vzkvétaly a svým významem se zařadily mezi přední města v Čechách. Během 19. století se staly průmyslovým centrem, k čemuž napomohl i provoz koněspřežní železnice Budějovice-Linec, zahájený roku 1828. České Budějovice jsou dnes sídlem krajského úřadu, biskupství (založeno 1785), Jihočeské univerzity a místem konání celostátní zemědělské výstavy Země živitelka.

Karlův hrádek

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 10 km S | GPS: 49°6'41.168"N, 14°27'36.429"E
Zřícenina hradu, ukrytá v lesním porostu nad údolím Vltavy. Postaven byl v padesátých letech 14. století na příkaz Karla IV. jako lovecký hrádek a zřejmě i jako zamýšlené správní centrum. Brzy však ztratil svůj význam a ještě před koncem téhož století zpustl.

Holašovice

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 18 km JZ | GPS: 48°58'10.453"N, 14°16'21.266"E
Holašovice, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Vesnice s rozlehlou návsí, kterou lemují unikátně zachované řady zděných usedlostí se zdobenými štíty z 19. století. Jedinečný soubor lidové architektury ve stylu tzv. selského baroka je od roku 1998 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každoročně koncem července se tu konají Selské slavnosti, na nichž své výrobky nabízí desítky lidových řemeslníků a umělců. Působivé ukázky selského baroka najdeme v mnoha dalších vesnicích na Hlubocku (např. Plástovice, malé Chrášťany, Zbudov aj.).

Kratochvíle

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 23 km Z | GPS: 49°3'30.416"N, 14°10'8.104"E
Kratochvíle, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Renesanční zámek postavený v letech 1583 – 1589 pro Viléma z Rožmberka jako letní a lovecké sídlo. Architekt Baltassare Maggi se inspiroval venkovskými vilami italských velmožů, a proto Kratochvíle působí u nás velmi neobvyklým dojmem. Zajímavostí je fakt, že celá stavba stojí kvůli bažinatému podkladu na stovkách dřevěných pilířů. Scenérii zámku doplňuje manýristická renesanční zahrada se záhony ve tvaru působivých geometrických obrazců.

Vodňany

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 23 km SZ | GPS: 49°8'51.649"N, 14°10'32.551"E
Vodňany, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Město, založené Přemyslem Otakarem II. ve 2. pol. 13. stol. uprostřed rybničnaté krajiny a s bohatou rybářskou tradicí. Nad čtvercovým náměstím se vypíná zdaleka viditelná věž kostela Narození Panny Marie, na jehož výzdobě se podílel i Mikoláš Aleš, velmi dobře jsou zachovány části městských hradeb a obranné bašty. Ve Vodňanech žili literáti František Herites, Julius Zeyer a Otakar Mokrý. Počátkem 20. století byla ve Vodňanech založena známá rybářská škola. Pěkný výlet lze odtud podniknout k baroknímu poutnímu kostelíku na Lomci.

Trocnov

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 24 km JV | GPS: 48°53'35.393"N, 14°36'5.869"E
Trocnov, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Areál zaniklé středověké vesnice, z níž pocházel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova (nar. asi r. 1360). V areálu je vybudován památník, v němž najdeme monumentální Žižkovu sochu, Muzeum husitského revolučního hnutí, a na místě údajného vojevůdcova narození pomník, tzv. Žižkův kámen. Turista může navštívit bývalou hájovnu s malou historickou expozicí a obejít okruh, na němž uvidí zbytky dvou původních dvorců.

Římov

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 25 km JJV | GPS: 48°51'24.115"N, 14°29'18.381"E
Římov, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Významné poutní místo na levém břehu Malše, budované krumlovskými jezuity od roku 1648. Uprostřed obce se nachází kostel s loretánskou kaplí a ambity; odtud lze absolvovat asi šestikilometrovou procházku po křížové cestě, jejíchž 25 zastavení je citlivě zasazeno do krajiny. V obci najdeme barokní zámeček, původně jezuitskou rezidenci.

Borovany

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 27 km JV | GPS: 48°53'53.229"N, 14°38'31.513"E
Borovany, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Menší město, jehož historie sahá až do 12. století, s několika významnými stavebními památkami. Bývalý augustiniánský klášter byl založen roku 1455 a s jeho pozdně gotickým areálem sousedí barokní zámek z let 1765-1768, původní sídlo představených kláštera. Na náměstí, jež je lemováno zemědělskými usedlostmi z 18. a 19. stol., najdeme radnici z pol. 17. stol., upravenou ve stylu zlidovělého jihočeského baroka.

Kleť

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 28 km JJZ | GPS: 48°51'55.051"N, 14°17'3.527"E
Kleť - nejvyšší vrchol Blanského lesa (1084m), foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
V prostoru mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi se rozkládá masiv Blanského lesa s nejvyšší horou Kleť (1083 m), na jejímž vrcholu stojí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825. Observatoř na Kleti se zaměřuje na výzkum planetek a komet. Na vrcholu, na který je možné se dostat sedačkovou lanovkou, se nachází pension a restaurace.

Dívčí Kámen

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 29 km JJZ | GPS: 48°53'21.068"N, 14°21'27.889"E
Dívčí kámen, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Rozsáhlá zřícenina hradu na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou a Křemežským potokem, severně od Zlaté Koruny. Velké a dobře opevněné sídlo založili roku 1349 se svolením krále Karla IV. čtyři bratři z Rožmberka a v držení tohoto mocného rodu zůstal hrad téměř po celou dobu své existence. V roce 1394 tu dokonce krátce věznili krále Václava IV. Během 16. století Dívčí Kámen zpustl a proměnil se v mohutnou ruinu. Naproti hradu se u Třísova nachází zbytky někdejšího keltského oppida, jakéhosi opevněného města z posledních století před začátkem našeho letopočtu.

Zlatá Koruna

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 30 km JJZ | GPS: 48°51'21.255"N, 14°22'17.126"E
Zlatá Koruna, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Rozsáhlý cisterciácký klášter, jeden z největších a nejzachovalejších na našem území. Založil jej v roce 1263 český král Přemysl Otakar II. s cílem demonstrovat panovnickou moc proti jihočeským Vítkovcům. Gotický klášterní areál vyrůstal téměř sto let, pozdějšími přístavbami se ještě rozšířil. Zrušen byl Josefem II. r. 1785. Nad ostatní objekty vyniká chrám Nanebevzetí Panny Marie, k němuž přiléhá konvent a nedaleko stojí unikátní patrová kaple Andělů strážných. Klášter je přístupný veřejnosti a je v něm umístěna stálá expozice jihočeského písemnictví.

Třeboň

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 30 km V | GPS: 49°0'11.354"N, 14°46'9.919"E
Třeboň, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Lázeňské město, jehož neopakovatelnou atmosféru dokreslují mimořádně zachované historické jádro, poloha na březích rybníka Svět a také povědomí o bohaté historii spjaté s rodem Rožmberků. Snad žádný návštěvník Třeboně nevynechá zdejší renesanční zámek, jenž získal svou dnešní podobu za Petra Voka z Rožmberka (zemřel zde roku 1611). Za dominantu Třeboně lze ovšem bezesporu označit věž klášterního kostela sv. Jiljí, k němuž přiléhá areál bývalého kláštera augustiniánů, založeného Rožmberky v roce 1367.

Trhové Sviny

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 31 km JJV | GPS: 48°50'24.617"N, 14°38'14.945"E
Trhové Sviny, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Původní osada Sviny byla založena v polovině 13. století pod hradem téhož jména, na němž tehdy sídlila jedna větev rodu Vítkovců. V 15. století získalo město právo trhu a od té doby se nazývá Trhové. Dominantou městečka je architektonicky výjimečný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jižně od města se nachází barokní poutní kostel svaté Trojice z let 1708-1710, zajímavě řešený a působivě zasazený do krajiny. Za návštěvu stojí také nedaleký Buškův hamr z roku 1836, unikátní funkční technická památka s expozicí kovářského řemesla.

Český Krumlov

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 33 km JJZ | GPS: 48°48'39.269"N, 14°18'54.747"E
Český Krumlov, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Čechách, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zdejší hrad byl od svého vzniku v polovině 13. stol. sídlem rodu Vítkovů, především jeho nejznámější větve – pánů z Rožmberka. Roku 1602 byl Krumlov vykoupen císařem Rudolfem II., pak náležel Eggenberkům a naposledy Schwarzenberkům. V zákrutu Vltavy naproti zámku se rozkládá vnitřní město, v jehož malebných uličkách obdivujeme gotickou, renesanční a barokní krásu měšťanských domů.

Bechyně

Vzdálenost z Hluboké nad Vltavou: 34 km S | GPS: 49°17'29.226"N, 14°28'5.008"E
Bechyně, foto: Ing. Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU s.r.o.
Dobře chráněná poloha na skalnatém ostrohu nad soutokem Lužnice a říčky Smutné byla vybrána jako sídlo slovanského hradiště, z něhož později vzniklo středověké město, založené Janem Lucemburským okolo r. 1323. Zachoval se zde renesanční zámek, přestavěný v letech 1581-1584 ze staršího hradu na pohodlné sídlo Petra Voka z Rožmberka. K hodnotným památkám patří bývalý františkánský klášter, zřízený koncem 13. století a později obnovovaný, dále kostel sv. Matěje na náměstí, pozůstatky městského opevnění a měšťanské domy. Bechyně má rovněž lázeňskou tradici a tradici výroby keramiky.