Kraselov a okolí

Kraselov a okolí

Obec Kraselov leží v jihočeském kraji 9 km jihozápadně od Strakonic.

Počet obyvatel: 230 (včetně osad: Lhota u sv. Anny, Milčice, Mladotice)

Nadmořská výška: 595 m.n.m. - nejvyšší bod: Mladotický vrch 703 m.n.m.

Cíle:

Kostel sv. Vavřince – je připomínán již v roce 1384, půdorys ve tvaru kříže, původně gotický. Zbarokizován v roce 1684, ve východním štítě freska sv. Vavřince. V kostele jsou hrobky pánů z Kraselova. Truhla, ve které Karel IV. uchovával ostatky svatých, a kterou věnoval vyšehradskému proboštu Bedřichu Chanovskému z Dlouhé Vsi, byla v červenci 1696 přenesena z Rábí do Kraselova a stala se dlouhodobě součástí oltáře v pravé boční lodi.

Kraselov a okolí

Obec Kraselov leží v jihočeském kraji 9 km jihozápadně od Strakonic.

Počet obyvatel: 230 (včetně osad: Lhota u sv. Anny, Milčice, Mladotice)

Nadmořská výška: 595 m.n.m. - nejvyšší bod: Mladotický vrch 703 m.n.m.

Cíle:

Kostel sv. Vavřince – je připomínán již v roce 1384, půdorys ve tvaru kříže, původně gotický. Zbarokizován v roce 1684, ve východním štítě freska sv. Vavřince. V kostele jsou hrobky pánů z Kraselova. Truhla, ve které Karel IV. uchovával ostatky svatých, a kterou věnoval vyšehradskému proboštu Bedřichu Chanovskému z Dlouhé Vsi, byla v červenci 1696 přenesena z Rábí do Kraselova a stala se dlouhodobě součástí oltáře v pravé boční lodi. Podle pověsti silný šramot a bušení v truhle zvěstovaly smrt některého člena rodiny Chanovských, Dlouhoveských nebo Častoralů.

Poutní kostel sv. Anny – Kostel zasvěcený sv. Anně dal na kopci zvaném "Na Chloumku" vystavět r. 1682 kanovník a probošt svatovítské kapituly, světící biskup a gen. vikář pražské diecéze Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. Po dostavění sem nechal přenést sochu sv. Anny z kostela sv. Apolináře v Praze (nyní je v depozitáři biskupství českobudějovického). Později nechal při kostele postavit kapli a byt pro kaplana, v současné době "Dům svatého Jáchyma". Roku 1761 nechal postavit u nedalekého léčivého pramenu lázeňskou budovu a vysázet lipovou alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.

Tvrz – z 2. poloviny 14. Století, v roce 1645 Adam Záborský z Brloha opravil po předchozím vpádu Buquoyovy armády nejen zdejší kostel sv. Vavřince, ale z trosek tvrze postavil zámeček a při něm pivovar. Současná podoba vychází ze stavu zámečku, který byl roku 1837 vystaven na troskách, a který sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských. Během druhé poloviny 20. století zámeček sloužil pro potřeby místního JZD.

V současné době je alespoň část původního dvora po náročné rekonstrukci a původní tvrz uvítá své hosty pod názvem Penzion U sv. Jana. Architektonicky významný je vjezd do Kraselovksého Dvora, který tvoří raně barokní brána s volutovým nástavcem s malovaným sv. Janem Nepomuckým a erbem Dlouhoveských. Vedle vjezdu, na návsi Kraselova se nachází socha sv. Jana Nepomuckého.

Boží kámen – významné energetické místo, jedná se o shluk granitových kamenů, z nichž ten nejvíce ošlapaný má tu správnou „sílu“.

Mladotický vrch – 703 m n. m., je nejvyšším místem Strakonicka.

Kraselov a okolí, Zážitky Hluboká nad Vltavou